Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Jdi na obsah Jdi na menu

Biografie

Hudební počátky Michala Vajdy jsou velmi úzce spojeny s Holešovským dětským sborem - Moravské děti, kde od roku 1998 se stal jeho sbormistrem a uměleckým vedoucím. S tímto tělesem hudebně i dirigentsky vyrostl a získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech a soutěžích.

Hudební studia započal na Církevní konzervatoři v Kroměříži (dnešní Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci) v oboru Hra na varhany u prof. Karla Pokory a MgA. Tomáše Thona, dále pokračoval studiem oborů Duchovní hudba a Dirigování sboru na JAMU v Brně. Jako žák doc. Josefa Pančíka, dlouholetého sbormistra sboru Národního divadla Brno (NdB), získal během studií vedle profesionální dirigentské erudice i cenné poznatky a zkušenosti v problematice školení pěveckého hlasu, hudební režie, zvukové režie a kompozice.

Jako dirigent, sbormistr a interpret spolupracoval Michal Vajda s celou řadou orchestrálních a vokálních těles. Pravidelně spolupracuje s předními dirigenty, sbormistry, interprety, s řadou hudebních skupin a produkcí. Účastnil se mnoha významných domácích i zahraničních hudebních festivalů, na kterých získal jen přední umístění. Absolvoval také řadu dirigentských a sbormistrovských kurzů. Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů mu v roce 2007 udělil za mimořádné úspěchy "Cena Sbormistr-junior" a v roce 2016 "Cena Ferdinanda Vacha". Michal Vajda je také dlouholetým členem Hudební komise Unie českých pěveckých sborů, je pravidelně zván do odborných porot domácích i mezinárodních soutěží. 

Michal Vajda nyní působí již více jak 15 let jako sbormistr Českého akademického sboru, jehož je zakladatelem (2004). Dále je činný i jako pedagog (Masarykova univerzita Brno, Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, Základní umělecká škola J. Kvapila v Brně ad.). Je stálým členem několika hudebních seskupení (mimo jiné Expo & Pension rock a Tři na Tři band). Je stále zván jako interpret, dirigent a sbormistr ke spolupráci s předními profesionálními orchestry a institucemi, spolupracuje také na vytváření zvukových nahrávek, zvukových bank a filmové hudby. Podílí se na vedení master class v oblasti dirigování a sborové práce nebo se účastní jako porotce mezinárodních soutěží ad.  

Informace ve Slovníku českých sborových dirigentů
Informace v Národní sborové databázi