Jdi na obsah Jdi na menu

Biografie

 

Hudební počátky Michala Vajdy jsou velmi úzce spojeny s Holešovským dětským sborem - Moravské děti, kde od roku 1998 se stal jeho sbormistrem a uměleckým vedoucím. S tímto tělesem hudebně i dirigentsky vyrostl a získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech a soutěžích.

 

Hudební studia započal na Církevní konzervatoři v Kroměříži (dnešní Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci) v oboru Hra na varhany u MgA. Tomáše Thona, dále pokračoval studiem oborů Duchovní hudba a Dirigování sboru na JAMU v Brně. Jako žák doc. Josefa Pančíka, dlouholetého sbormistra sboru Národního divadla Brno (NdB), získal během studií vedle profesionální dirigentské erudice i cenné poznatky a zkušenosti v problematice školení pěveckého hlasu, hudební režie či kompozice.

 

Jako dirigent, sbormistr a interpret spolupracoval Michal Vajda s celou řadou orchestrálních a vokálních těles. Pravidelně spolupracuje s předními dirigenty, sbormistry, interprety, s řadou hudebních skupin a produkcí. Účastnil se mnoha významných domácích i zahraničních hudebních festivalů, na kterých získal jen přední umístění. Absolvoval také řadu sbormistrovských kurzů pořádaných každoročně NIPOS-ARTAMA Praha. Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů mu v roce 2007 udělil za mimořádné úspěchy "Cena Sbormistr-junior" a v roce 2016 "Cena Ferdinanda Vacha". Michal Vajda je také dlouholetým členem Hudební komise Unie českých pěveckých sborů, je pravidelně zván do odborných porot mezinárodních soutěží. 

 

Michal Vajda nyní působí již více jak 10 let jako sbormistr Českého akademického sboru, jehož je zakladatelem (2004). Dále je činný i jako pedagog (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci, Základní umělecká škola J. Kvapila v Brně ad.). Mimo jiné je stálým členem mnoha hudebních seskupení (mimo jiné Expo & Pension rock a Tři na Tři band) a je stále zván jako interpret ke spolupráci k vytváření zvukových nahrávek, zvukových bank, filmové hudby či k vedení master class v oblasti dirigování a sborové práce.  

 

Informace ve Slovníku českých sborových dirigentů